Nápověda

Formy registrace

Veškeré formy registrace jsou dostupné prostřednictvím systému aukcí na www.aukcni-galerie.cz nebo osobně v sídle společnosti Artia s.r.o.

Základní Registrace

Tato registrace bez zadání dokladů totožnosti umožňuje návštěvníkovi se přihlásit, prohlížet nabízené aukční položky aukcí běžících, minulých i připravovaných, ale neumožňuje se aktivně zúčastnit aukcí a činit podání pro jednotlivé položky. Dále tato registrace umožňuje činit rezervace ve stálém a poaukčním prodeji.

Úplná registrace

Tato registrace včetně zadání dokladu totožnosti umožňuje návštěvníkovi plné využití webového portálu, včetně přihlašování se k účasti v aukcích, činit limity, podání, sledovat položky, ukládat položky do seznamu sledovaných, rezervovat položky ve stálém i poaukčním prodeji.

Ověření totožnosti

Pro plnou registraci je nutné totožnost uživatele ověřit a to formou kontroly občanského nebo jiného průkazu totožnosti. Při plné online registraci je možné vložit naskenovaný doklad totožnosti do formuláře a zapsat číslo dokladu totožnosti. Po kontrole administrátorem (většinou do 24 hodin), bude nový uživatel schválen pro účast v aukcích. Provozovatel aukce má právo aktivaci pro účast v aukci odmítnout bez udání důvodu. Sken nebo fotografii dokladu totožnosti není nutné vkládat při online registraci, pokud se registrovaný osobně dostaví do provozovny Aukční galerie Artia a předloží svůj doklad totožnosti k nahlédnutí. Poté bude schválen pro účast v aukci.

Potvrzení emailové adresy

Pro řádnou komunikaci mezi námi a našimi registrovanými uživateli je nutné předem ověřit návštěvníkovu emailovou adresu, což je učiněno automatickým emailem při první registraci, kdy obsahem emailové zprávy je odkaz, který návštěvník musí otevřít pro ověření své emailové adresy. Mnoho emailových programů zařazuje některé emailové adresy odesilatelů do složky SPAM, doporučujeme přidat naše emailové adresy do skupiny „Není Spam“ nebo jiné nespamové složky dle vašeho emailového programu. Potvrzením emailové adresy uděluje registrovaný souhlas se zasíláním informačních a nabídkových emailů ze strany provozovatele webu aukcni-galerie.cz

Potvrzení plné registrace

Po odeslání plné registrace a kontrole dokladů totožnosti ze strany našich pracovníků, je návštěvník emailem obeznámen o stavu své registrace s tím, že je plně registrován a může se aktivně účastnit aukcí a činit podání. Po obdržení emailu o potvrzení autorizace se můžete účastnit aukcí.

Přihlášení

Pro přihlášení je jako uživatelské jméno vždy používána návštěvníkova emailová adresa, kterou lze vyplnit po kliknutí na „Přihlášení“ na hlavní straně vpravo nahoře. Po přihlášení je možné v sekci „Můj účet“ upravovat vlastní zadané údaje, změnit heslo pro přístup a nebo prohlížet sekce Moje sledované, Dražené položky a vložené limity, Vyhrané a Nevyhrané položky. Výše uvedené položky profilu obsahují veškeré vaše údaje, dražené, vyhrané, sledované položky a v neposlední řadě ukončené prodeje aukčních položek, kterých jste se zúčastnili.

Změna údajů

Jakoukoliv změnu vašich údajů je možné změnit po přihlášení. Změnit můžete své vyplněné údaje, přidat jinou nebo novou fakturační či dodací adresu, přiložit sken dokladu totožnosti nebo změnit číslo nového dokladu, změnit heslo.  Některé údaje je možné měnit pouze se souhlasem administrátora. V případě, že chcete registraci zrušit, kontaktujte nás emailem.

Prohlížení aukcí

Prohlížení aukcí, aukčních položek, poaukčního prodeje, položek stálého prodeje je veřejné, přístupné všem registrovaným, neregistrovaný i nepřihlášeným návštěvníkům. Provádět rezervace položek stálého či poaukčního prodeje mohou pouze přihlášení uživatelé. Provádět podání u aukčních položek mohou jen registrovaní a zároveň aktivovaní uživatelé.

Účast v aukci

Aukcí a rezervací stálého prodeje se mohou účastnit osoby starší 18 let, nebo zástupci právnických osob, kteří jsou způsobilí k těmto úkonům. Účastí v aukci návštěvník souhlasí s platnými obchodními podmínkami a zavazuje se v případě nejvyššího podání za vyhranou aukční nebo rezervovanou položku zaplatit její plnou kupní cenu a v případě aukce i aukční přirážku ve výši 20%, pokud není u aukční položky viditelně určeno jinak.

Přihazování

Přihazovat, neboli nabízet podání či limitovat je možné u každé aukční položky jednotlivě. Systém vždy nabídne nejnižší možné podání, kdy uživatel toto podání kliknutím potvrdí nebo přepíše na vyšší částku a tím zvýší svoji nabídku na součet poslední nejvyšší nabídky příhozu plus částka vlastního příhozu. V případě vložení limitu, vloží uživatel maximální cenu, kterou chce zaplatit za aukční položku a tím učiní Limit na aukční položku. Cena aukční položky se tím posune na nejbližší možné nejnižší podání. Automatický limit bude za uživatele dražit proti ostatním dražitelům a to po jednotlivých krocích minimálního příhozu. Po příhozu či vložení limitu systém návštěvníkovi oznámí, zda jeho podání je nejvyšší a návštěvník se stává prvním nebo zda bylo jeho podání překonáno a kolik je současná aktuální cena a kolik činí možné nejnižší příští podání. V případě elektronické online aukce, tzv. e-aukce je v předem daném čase přihazování ukončeno a vyhrává uživatel s nejvyšším příhozem. V případě, že jakýkoliv uživatel přihodí nebo vloží limit na položku v posledních pěti minutách před určeným koncem aukce položky, od toho okamžiku se konec aukce prodlouží o pět minut. To se neustále opakuje, dokud uživatelé činí další příhozy v posledních pěti minutách. Položky aukce jsou řazeny v číselném pořadí, vždy jedna konkrétní položka, kdy pořadí koresponduje s časem ukončení aukce položky. Toto pořadí se v průběhu aukcí položek může automaticky měnit v závislosti na příhozech uživatelů v posledních pěti minutách před koncem aukce položky.

Vyhrané aukční položky

V případě, že dražitel učinil nejvyšší příhoz a stal se prvním a vyhrávajícím příslušné aukční položky, bude o této výhře informován formou emailu, ve kterém je nejen informace o vyhrané položce, ale i údaje pro platbu a převzetí vyhrané položky. Vyhrané aukční položky je možné převzít v provozovně Artia, Opletalova 1417/25 (zadní budova), Praha 1 nejdříve následující pracovní den po ukončení aukce, pokud není u položky poznámka o umístění mimo provozovnu, například z kapacitních nebo rozměrových důvodů.

Sledování položek

Každý přihlášený návštěvník může kliknutím v detailu položky označit, zda chce položku sledovat a po kliknutí je položka v seznamu Sledovaných položek viditelná v záložce Sledované položky. Kliknutím na odebrání sledování se přestane položka zobrazovat v sekci Sledované položky. V seznamu položek v aukci je možné zapnout filtr Zobrazit moje sledované a dražené položky. V případě zaškrtnutí se zobrazují v seznamu jen položky, které splňují kritérium sledované či mnou dražené. Pro opětovné zobrazení všech položek aukce stačí zatrhávací pole odškrtnout a seznam položek se aktualizuje do výchozího stavu.

Filtrování položek

Každý přihlášený návštěvník může kliknutím v detailu aukce filtrem určit, která „Kategorie“ položek se mu v seznamu aukce bude zobrazovat. Po kliknutí na příslušnou kategorii se seznam přizpůsobí a jsou viditelné jen položky určené kategorie. Pro návrat do zobrazení celé aukce je nutné kliknout na filtr Kategorie „Všechny položky“. Systém dále umožňuje zobrazit v seznamu položek aukce jen vámi sledované a dražené položky. V tomto případě se zobrazí jen sledované, dražené položky a tyto položky můžete následně ještě filtrovat kliknutím na některou z Kategorií. Pro návrat do celkového zobrazení je nutné vybrat Kategorie všechny položky a odznačit políčko Zobrazit moje sledované a dražené položky.